Fibernät Gotland
 
     

Arrangör: Fibernät Gotland
Inbjudna: Gotlands Fiberföreningar

Vårmöte i Sanda Bygdegård den 29 februari 2016

 
     
 

Framtagna Serviceavtal

FiberNät Gotland har förhandlat med BRS och Eltel om nya serviceavtal. Förhandlingarna är avslutade och resultatet presenterade för fiberföreningarna.
Framförallt så kommer det finnas tilläggsoptioner, som föreningarna efter behov själva väljer att har med i sitt avtal.

BRS Network erbjuder sina kunder att gå över till nya avtalet 1/5 2016.

Eltel kontaktar för diskussion vid visat intresse.

 
     
 

Utbildningspaket för styrelsemedlemmar

Förslag på utbildningspaket för styrelseledamöter i fiberföreningarna. Stig Pettersson, som är engagerad bla. i SV och LRF kommer tillsammans med SV och Fibernät Gotland hålla i utbildningen.

För att säkra kompetens i föreningarna finns möjlighet att varje förening gör avtal med Studieförbundet alternativt att man bekostar varje enskild styrelsemedlem / ny styrelsemedlem.

Se Utbildningsplan här!


 
     
 

Hur ser framtiden ut för fiberföreningarna?

Fibernäten kommer att spela en allt större roll i framtiden. Stabila digitala nät kommer att bli en mycket värdefull tillgång i den pågående digitaliseringen. T ex i den pågående utvecklingen av självkörande fordon.

Att koppla samman fibernäten, s k redundans, är en fråga för staten att slutföra. PTS, Post och Telestyrelsen, har haft mycket svårt att komma till beslut om framtiden. Fiberföreningarna avvaktar beslut.


 
  /nedtecknat av Gunnar Bergfasth