MARKÄGARE
Vårt register grundar sig på fastighetsbeteckningen. Därför måste denna finnas med i alla handlingar!

Markupplåtelseavtal. Hämta ansökan
Kan tankas ned här. Kan påskriven skickas in till Eva Pettersson, se adress under Styrelse i vänsterspalten. Efter föreningens underskrift skickas avtalet i retur till dig. Det går bra att lämna ansökan till din områdesansvarige.

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
   
   
   
 
Markägare
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o