UTBUD

UtgångsInsatserna var:
Per fastighetsanslutning (huvudanslutning),med Teliaabonnemang:14000:-
extraanslutning utöver huvudsanslutning,med Teliaabonnemang:6000:-
Per fastighetsanslutning, utan Teliaabonnemang:18800:-
extraanslutning utöver huvudsanslutning, utan Teliaabonnemang:10800:-

Insats för nyanslutning är 20 000 kr.


Abonnemang:
Avtalet med Telia är ett gruppavtal med föreningen på 10 år. Telia betalar 4800:- per fastighet, för att få utnyttja vårt fibernät. Det är idag inte troligt att avtalet ändå kommer att löpa på tio år. Föreningen har möjlighet att omförhandla detta.
Vid flytt avslutas abonnemanget, överlåtelsehandling tecknas och nya ägare kan ansluta sig.


Abonnemanget som ni tecknar med föreningen kommer kosta 350 kr/mån eller 4000 kr/år och innehåller Triple play - dvs:

Bredband 100/10 Mbit/s

Digital-tv Kanalpaket Lagom (20 kanaler, med möjlighet att utöka för varje abonnent)
Telia levererar två digitalboxar (det finns plats för sammanlagt 5). Vill man ha inspelningsbara boxar kostar det extra.

Bredbandstelefoni (månadsavgift ingår)
En fast telefonanslutning ingår i paktetet (idag inte möjligt med två telefoner). Det går bra att flytta över eget nummer eller välja nytt.

Notera: Alla avtal med Telia som går utanför föreningens gruppavtal, som t ex annat kanalpaket, flera TV-anslutningar än två eller flera fasta telefoner, betalas avgift direkt till Telia via deras fakturering.

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
   
   
   
   
   
   
 
Utbud
 
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o