GRÄVTEAM SJÄLSÖ - BRISSUND GRÄVTEAM SÖDER GRÄVTEAM NORR
     

GRÄVARBETET

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>>
sid 9
GRÄVTEAM SJÄLSÖ - BRISSUND
     
 

Bullbergsbacke Själsö 6 mars 2013

 

 

 

 

 

 

Efter en hisnande resa uppför slänten från Själsövägen är slangen framdragen till vägen ovanför.

 
 

Bullbergsbacke Själsö 6 mars 2013

 

 

 

 

 

John lägger försiktigt igen fåran. Marken består till största delen av grov sten.

 
SÖDRA GRÄVTEAMET
     
 
NORRA GRÄVTEAMET
     
 

Klintegårda 6 mars 2013

 

 

 

Grävningen på väg västerut från Klintegårda och närmar sig Lummelundsväg.

 
 

Klintegårda 6 mars 2013

 

 

 

Den lösa och blöta jorden gör det nästan omöjligt att gräva. Jorden packar sig i hjul och band.

 
sid 9
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>>