VÄSKINDE FIBER EKONOMISK FÖRENING

 

Styrelsen efter årsmöte 18 april 2018:

Eva Pettersson, ordförande
Lars Söderlind, v ordf
Göran Karlsson, sekreterare
Magnus Sundkvist, ledamot
Jan Olof Olsson, ledamot

Lars Söderlind omvaldes på två år. Nyval på Göran Karlsson och Jan Olof Olsson.
Gidde Forslund och Gunnar Bergfasth avtackades för sina år i styrelsen. De har varit med från starten 2011.

Adjungerade till styrelsen
Gidde Forslund, kassör
Gunnar Bergfasth, hemsida och blanketter

 

Revisorer:

Marie Lerberg
Leif Närström

Revisorssup:

Mathias Forslund

-----------------

Valberedning:


Göran Karlström
sammank.
Anders Kaungs,
Gustav Pettersson

       
 

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Adress: Eva Pettersson
Väskinde Lilla Klintegårde 532
622 75 VISBY

Org.nr:
769624-3513

Bankgiro:
845-0769

 

Årsredovisning för år 2017. Redovisad vid Årsmötet 18 april, 2018. >>>

Årsredovisning för år 2016. Redovisad vid Årsmötet 25 april, 2017. >>>

Årsredovisning för år 2015. Redovisad vid Årsmötet 14 april, 2016. >>>

Årsredovisning för år 2014. Redovisad vid Årsmötet 8 april, 2015. >>>>

Årsredovisning för år 2013. Redovisad vid Årsmötet 27 mars, 2014. >>>

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
Styrelse
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o