BLANKETTER
Vårt register grundar sig på fastighetsbeteckningen. Därför måste denna finnas med i alla handlingar!
Vid ansökan om anslutning till Väskinde Fiber skickas både Ansökan, ny fiberanslutning samt Ansökan om medlemsskap i Väskinde Fiber Ekonomisk Förening in.

-----------------------------

Blankettsamling;

Ny anslutning Hämta ansökan

Överlåtelse Hämta ansökan

----------------------------

Enskilda blanketter:

Val av abonnemang Telia 2023. Hämta ansökan

Överlåtelseavtal, försäljning av fastighet. Hämta ansökan

Ansökan, ny fiberanslutning. Hämta ansökan

Ansökan om Medlemsskap i Väskinde Fiber Ekonomisk Förening. Hämta ansökan
När ni betalar årsavgiften - glöm inte att ange ange avsändare och fastighetsbeteckning.

Fastighetsanslutningsavtal. Hämta ansökan
Kan tankas ned här. Kan påskriven skickas in till Eva Pettersson, se adress under Styrelse i vänsterspalten. Efter föreningens underskrift skickas avtalet i retur till dig.

Markupplåtelseavtal. Hämta ansökan
Kan tankas ned här. Kan påskriven skickas in till Eva Pettersson, se adress under Styrelse i vänsterspalten. Efter föreningens underskrift skickas avtalet i retur till dig.

Autogiroanmälan, medgivande. Hämta ansökan
Påskriven anmälan skickas till föreningen.

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
Blanketter
 
o
 
o
 
o
 
o