<<< Åter Väskinde Fiber

VÄSKINDE

KRISBEREDSKAP

Tisdagen den 2 april 2024 samlades 15 engagerade människor i Väskinde Bygdegård till ett Uppstartsmöte med syfte att peka ut en väg att lyfta socknens krisberedskap.

Det beslutades att en grupp om 10 personer skulle ta sig an det angelägna och betydelsefulla arbetet.

Gruppens deltagare:
Hanna Holmberg, Peter Häggbom Norrby, Erling Engqvist, Krister Hultberg, Göran Karlsson, Therese Livemo, Karin Löthberg, Leo Jonasson, Göran Olsson, Gunnar Bergfasth (kontaktperson)


Mail:
starksocken.vaskinde@gmail.com

 


Vi är anslutna till Länsstyrelsens och Region Gotlands projekt "Stark Socken".

Se regionens hemsida. >>>>

 

AGENDA
Nästa möte är den 3 juni, kl 18.30 i församlingshuset, Väskinde

Möte Deltagare Åtgärd
6 maj Hanna Holmberg, Peter Häggbom Norrby, Krister Hultberg, Göran Karlsson, Leo Jonasson, Gunnar Bergfasth, Erling Engqvist, Martina Åkesson Wollbo
Inventering inledd.
Indelning i arbetsgrupper.
Minnesanteckning inom kort.
18 april Hanna Holmberg, Peter Häggbom Norrby, Krister Hultberg, Göran Karlsson, Leo Jonasson, Gunnar Bergfasth, Erik Rudstedt, (Skolan), Martina Åkesson Wollbo och Ulf Kundler Riddersted

Minnesanteckningar. <PDF>

     

 

Läs Broschyren