Just nu pågår förhandlingar med 10 fiberföreningar och Internetleverantörer som skall utmynna i offertförfrågningar om bra framtida avtal för våra 2500 abonnenter.
Synpunkter kan mejlas till Eva Pettersson .

Se nedan:

 
Jourutryckningar, Service och Kabelvisningar
 
Vid problem och felaktigheter
  Anslutning till Fibernätet
Avbrott i Fibernätet

.

Väskindefiber på Facebook

 

 


Jourutryckningar, Service och Kabelvisningar


BRS Network är vår avtalspart med ansvar för vårt Fibernät vad det gäller Jourutryckningar, Service och Kabelvisningar .... >>>>

 
     
-


Vid Problem, Felaktigheter eller Driftstopp

GÖR ALLTID första Felanmälan till Eva Pettersson, ordf.
mail:
vaskindefiber@gmail.com >>>
tel: 070-535 2660

Om Eva inte kan nås så ringer man Telias Support. Det är viktigt att upplysa om att det gäller ett kollektivt fiberabonnemang och man får ange om det gäller TV, Bredband eller Telefoni.

Telefonnumret för oss fiberkunder: TeliaSupport: 020-240 250

 
     
 

DRIFTSTOPP / STÖRNINGAR
Inget rapporterat.

 

 


Anslutning till fibernätet


Försäljning av fastighet


Du som säljer din fastighet med fiber ansluten till Väskinde Fibernät är ansvarig till att det skrivs ett Överlåtelseavtal med nya ägaren.
Se Blanketter nedan!
Ingen överlåtelse anses gjord förrän alla handlingar inkommit.
Säljaren är skyldig att betala i 2 månader efter försäljning om dessa handlingar inte inkommit till föreningen.

Blanketter Överlåtelse
.... >>>>

OBS! Vill nye ägaren ej överta fiberabonnemanget
måste säljaren återlämna utlånat material, router, 2 TV-boxar samt mediaomvandlare till ägaren Väskinde Fiberförening.

 

Ny anslutning

Insatsen för anslutning är 20 000 kr per fastighet och 6 000 kr per ytterligare byggnad/lägenhet inom samma tomt vid samtidigt tecknande av avtal med innehållsleverantör.

Blanketter Ny anslutning.
.... >>>>

 

Fakturafrågor... >>>>

EKONOMI
Betalning kommer alltid att ske månaden innan aktuell månad. Betalning kan ske års- eller månadsvis via autogiro.

Föreningens medlemsavgift, 200:-, kommer fortsättningsvis att ligga på årets första betalning. Detta gäller även de som har vilande abonnemang, som skall betala medlemsavgiften, 200:-/år plus 51:-/månad som är föreningens serviceavgift. Denna serviceavgift ingår för det aktiva abonnemanget i månadskostnaden 350:-, där 299:- är avgift till Telia och 51:- är serviceavgift till Väskinde Fiber Ekonomisk Förening.

Vi vill ha att samtliga abonnenter har giltiga e-postadresser för bästa och mest ekonomiska kommunikation. Meddela oss din aktuella e-postadress.
Vill du att vi ska kommunicera brevledes måste du meddela oss din aktuella postadress.

 

Föreningens Styrelse via mailadress: vaskindefiber@gmail.com >>>

Grävarbetet, foto >>>

Här finns Kabelsökaren >>>

 
     

Våra samarbetspartners:

 
 
 
  Europeiska fonden för Landsbygdsutveckling:
Europa investerar i lands-
bygdsområden.
  Länsstyrelsen satsar på Gotlands fiberutbyggnad genom landsbygdsprogrammet.   Gotlands bredbandsstrategi: år 2015 skall samtliga gotländska hushåll ha fiber till hemmet med minst 100 Mbps symmetrisk kapacitet. 

Mediaomvandlaren >>>


Se hur fibern ansluts i din fastighet
>>>>


Eller schematiskt >>>>


FÖRETAG som erbjuder hjälp med inkoppling i huset:

BRS Networks
 
dok/PC-roma.pdf
 
PC-Roma
TKS Väskinde

 

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

Hem
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
     
Frågor och SvarPrislistanTips: tryck F5 för att
uppdatera din hemsida.

 


.