FASTIGHETSÄGARE

Byte av fastighetsägare
Vid försäljning av fastighet säges fiberavtalet upp eller överlåtes på den nye ägaren. Befintligt avtalsdokument användes som överlåtelsehandling.
Vid uppsägning av abonnemanget gäller tre månaders uppsägning.

Vi får tacka de drygt 500 fastighetsägare som tecknat avtal och betalat insatsen.
Vi hade förstås önskat att samtliga bebyggda fastigheter skulle anslutas.
Vi är övertygade om att de flesta fastigheter inom några år är anslutna.
Många fastigheter är enklare sommarhus, vissa har inte ens el inkopplat. Med tanke på detta får vi vara mycket nöjda att inledningsvis ha fått ca 65 % anslutna.

Efteranslutning
Vårt mål är anslutning av samtliga bebyggda fastigheter i Väskinde. Fortsätt därför att anmäla er. Ni förs på en efteranslutnings-lista hos Eva P.
Kostnaden för efteransluningen är tills vidare fastställd till 20 000 kr. I detta ingår Teliaabonnemang, grävning fram till tomtgräns samt dragning och svetsning av fiber till fastigheten. Om denna del av anläggningskostnaden blir utöver normalfallet kommer styrelsen ta ställning huruvida en tilläggsavgift begöver tas ut.
Från tomtgräns till fastighet gräver fastighetsägaren.

Fastighetsanslutningsavtal. Hämta ansökan


 

 Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
   
   
   
   
 
Fastighetsägare
 
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o