Stadgar för VÄSKINDE FIBER EKONOMISK FÖRENING >>>>>

 
     
 

Stadgeändring §6 beslutad vid årsmöte 240403.
På grund av fördyrade arbetskostnader vid nyanslutning.

 
Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
   
 
Stadgar
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o