STRATEGIER

Region Gotlands Bredbandsstrategi, (pdf-fil) >>>>

 


Gotlands Digitala Agenda

Dokument >>>>

Regionens hemsida >>>>

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Strategier
 
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o