SOCKENMODELLEN

Den bärande grundtanken är att alla solidariskt ställer upp med mark och arbetskraft för att få till stånd detta fantastiska fibernät som är lika stort som en gång när elektriciteten kom.

När elektriciteten kom var det inte mycket mer än för att tända glödlampor som kunde lysa upp vårt mörka land. Man kunde slänga ut osande och farliga belysningar.
Vid den tiden kunde kunde man inte ana den utveckling som skapat vår vardag.
När det gäller jämförelsen med fiber så sitter vi idag med osande karbidlampor i form av kopparnätet som levererar telefon, TV och bredband, vilket vi tycker fungerar bra.
Ett nät av optisk fiber mellan alla fastigheter kan jämföras med den första lilla glödampan.
För framtiden innebär det en grund för utveckling av telefon, TV och bredband.
I den lilla optiska fibern är det möjligt att förflytta digitala dataflöden med ljusets hastighet, vilket möjliggör en utveckling som vi inte känner till idag. Våra barn och barnbarn kommer att se fibernätet lika självklart som det elektriska nätet.

Gemensamt ansvar
Det handlar inte om att det är någon annan som lägger ned fibern. Det är VI i socknen. Annars är det inte möjligt . Att beställa en sådan tjänst skulle vara så dyrt att ingen skulle ha råd med det.

Vi vill se detta framtidsprojekt bli verklighet och känna att vi har varit delaktiga.
Det är stort att vara en av dom som en gång lade en viktig grundsten för socknens utveckling.

Läs foldern >>>

 

Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Sockenmodellen
 
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o